Home > News > Peiling bij de bevolking - politiezone Brussel-Noord

 

Peiling bij de bevolking - politiezone Brussel-Noord

 Om de omgeving waarbinnen ze evolueert te leren kennen en om haar dienstverlening aan de bevolking continu te verbeteren, is de politiezone Brussel-Noord (die actief is in de gemeenten Evere, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node) steeds uitgegaan van zowel objectieve als meer subjectieve gegevens op het vlak van veiligheid. Het is in dit kader dat de politiezone wil peilen bij de burgers naar hun perceptie over de veiligheid, de wijkproblemen en de werking van de politiediensten. Daartoe wordt er om de twee jaar een telefonische enquête georganiseerd. In 2017 is het de firma « HR & Management Consult » die deze enquête zal uitvoeren.
 
Zo zal er in de maanden april en mei 2017 contact opgenomen worden met een representatieve steekproef van de bevolking om hun mening hierover te vragen. Tevens zullen alle deelnemers vooraf een brief ontvangen om hen te verwittigen en in te lichten over de peiling.
 
Om de best mogelijke dienstverlening aan de bevolking te kunnen bieden, is het nuttig voor de zone dat iedereen eraan deelneemt.
Aarzel ook niet om rechtstreeks contact op te nemen met de politiezone via het adres:

zpz.bruno@police.belgium.eu.