Home > News > 20.04.17 - Eén dag schoon, altijd schoon !

 

Eén dag schoon, altijd schoon !

De vierde editie van de mobilisatiedag voor de Netheid « lenteschoonmaak » vindt deze donderdag 20 april 2017 van 10u tot 14u plaats in Sint-Joost. Een gezellig moment, waarbij de inwoners worden aangemoedigd om hun veegborstels en emmers water vaker boven te halen. De « Netheidsoptocht », die de netheidswerkers, de inwoners, de ambtenaren en de gemeentelijke overheid verenigt, zal door te straten van Sint-Joost trekken tussen 11u en 12u30 (vertrek : Sterrenkundelaan 13 / aankomst : Sint-Joostplein). De optocht zal worden begeleid door de jonge ondernemers van Eco Street Communication, die de vloer zullen markeren met behulp van sensibiliserende clean-tags die voor de gelegenheid werden besteld, en door de wijkfanfare die werd opgericht in het kader van het Duurzame Wijkcontract As Leuven.

De nadruk zal worden gelegd op het belang van afvalsortering, op de naleving van de nieuwe ophaaldagen die werden gewijzigd sedert januari 2017 en op de nieuwe vrijwillige ophaling van organische afvalstoffen. De informatiestands, die worden geïnstalleerd in de Koningsstraat nabij de Kruidtuin en op het Houwaertplein, zullen de drietalige « Netheidsbrochure » ter beschikking stellen alsook alle nuttige contactnummers om gratis en netjes grofvuil te laten ophalen (atelier-boetiek « reSTICler », containerpark,...).

Er worden tevens toekomstige ambassadeurs gezocht opdat de straten van Sint-Joost schoon blijven en op die manier een echt veiligheidsgevoel kan worden verzekerd. Hiertoe wordt een « good Morning » gelanceerd voor de inwoners van 10u tot 12u. Zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan een symbolische veegactie : begeleiding van de vegers, ontmoeting van voorbijgangers en inwoners, deur-aan-deur informatie…in de straten van de gemeente. De senioren van de vzw La Maison de la Famille alsook een vijftiental jongeren, omkaderd door de straatwerkers van de gemeentelijke Preventiedienst, zullen reeds aanwezig zijn. De eerste groep zal instaan voor de reiniging van de Liedekerkestraat ('s ochtends) en de tweede groep voor hun speelruimte, de square van Pt'it Boule (na school).

Deze dag zal worden afgesloten met een picknick op het plein van de Sint-Joostkerk van 13u tot 14u.
De sensibilisering rond afvalvermindering met de afschaffing van plastic zakken bij de handelaars zal het voorwerp uitmaken van een campagne in september a.s.


20 april 2017, van 10u tot 14u!

Openbare Netheid

Jacques Aviles - Robert Volcher
T 02 220 25 20
G 0495 59 03 26
rvolcher@stjosse.irisnet.be
javiles@stjosse.irisnet.be